Sante Terveyskysely

EVALUA Sante® Terveyskysely tuottaa tietoa yksittäisen henkilön terveysriskeistä, elämäntavasta, hyvinvoinnista sekä kyvystä jaksaa ja selviytyä työssään. Tulosten avulla työterveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet kohdentuvat paremmin. Kyselyn avulla riskit työkyvyttömyyteen löydetään mahdollisimman varhain, jolloin tutkimukset, hoito ja kuntoutus voidaan aloittaa ajoissa.

Henkilökohtainen palaute ja ohjeistus

Vastaajat saavat henkilökohtaisen palautteen välittömästi vastattuaan ehdottoman luottamukselliseen kyselyyn. Palaute sisältää aihealueittain suosituksia itsenäisiin toimenpiteisiin, tiedon mahdollisesta kohonneesta terveysriskistä ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Ohjaus eri hoitopolkuihin voidaan räätälöidä vastaamaan kunkin asiakasyrityksen erityistarpeita.

Pätevä sisältö

Sante Terveyskyselyn sisältö perustuu tieteelliseen näyttöön. Kysely auttaa tunnistamaan piileviä terveysongelmia, jotka alentavat työn tuottavuutta. Aihealueita ovat muun muassa työhyvinvointi, tuki- ja liikuntaelinongelmat, kipu ja fyysisen toiminnan haitta, mieliala, stressi ja uupumus, unihäiriöt ja vireystila, pitkäaikaissairaudet, diabetesriski ja oma arvio työkyvystä. Vastauksien tulkinnat perustuvat lääketieteellisesti määriteltyihin raja-arvoihin.

Mitä minä hyödyn vastaamisesta?

Saat vastattuasi henkilökohtaisen palautteen. Kyselyn tulos antaa sinulle tärkeää ja luotettavaa tietoa terveyteesi ja hyvinvointiisi olennaisesti vaikuttavista tekijöistä sekä suositukset tilanteeseesi sopivista jatkotoimenpiteistä.

Miten yrityksemme hyötyy?

Hyvinvoiva henkilöstö on tuottava työssään. Kyselyn avulla terveysriskit löydetään mahdollisimman varhain, jolloin tutkimukset, hoito ja kuntoutus voidaan aloittaa ajoissa ja työterveyden ja työhyvinvoinnin toimenpiteet kohdentuvat paremmin.

Vaikuttavuutta työterveyshuollon toimintaan

Sante® Terveyskyselyn tuloksena yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö tehostuu ja syvenee. Lisäksi yritysjohdolle ja henkilöstöhallinnolle kootaan terveyskyselyn ryhmätuloksista raportti, josta yksittäiset työntekijät eivät ole tunnistettavissa. Tuloksia ja kehityssuuntia voidaan seurata pitkälläkin aikavälillä. Menetelmän avulla paitsi pidetään parempaa huolta työntekijöiden terveydestä, myös aikaansaadaan merkittäviä säästöjä sekä suorissa terveydenhuollon kustannuksissa että epäsuorissa tuottavuuskustannuksissa.

  • Yhteydenottopyyntö / Lisämateriaalitilaus

  • *) Merkityt kentät ovat pakollisia

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.