Henkilöstötutkimukset

Evaluan henkilöstötutkimukset mittaavat keskeisiä työn motivaatiotekijöitä. Tulosten avulla syntyy selkeä kuva, kuinka henkilöstö voi ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Tulokset suuntaavat toiminnan kehittämistä.

Tehokas tulosten jakelu

Ryhmätason tulokset jaellaan nopeasti ja tehokkaasti SaaS tulostietojärjestelmän avulla, josta kukin esimies näkee oman yksikkönsä tulokset selkeässä ja helppolukuisessa muodossa. Esimiehet voivat tallentaa valitut toimenpiteet kehityskohdesovellukseen, jonka avulla henkilöstöjohto voi seurata kehittämistyön etenemistä.

Pätevä sisältö

Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on tuottava työssään. Henkilöstötutkimuksemme mittaavat keskeisiä työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Tulosten tulkinnassa hyödynnämme laajaa vertailuaineistoamme eri maista ja kulttuurialueilta.

EVALUA Radar®

Radar henkilöstötutkimus on työkalu strategiseen johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen. Sillä analysoidaan muun muassa työn organisointia ja olosuhteita sekä johtamiskäytäntöjä. Radar antaa luotettavan kokonaiskuvan siitä, miten työntekijät kokevat työskentelyn ja ilmapiirin työyhteisössä. Yksikkökohtaisten tulosten jakelu esimiehille on suuressakin organisaatiossa sujuvaa SaaS raportointijärjestelmän avulla. Tuloksia analysoimalla ja toimintatapoja kehittämällä yritys voi tukea henkilöstön osaamista ja työn suorittamista. Radar sisältää 88 kysymystä ryhmiteltynä 16 dimensioon.

Tukea toiminnan kehittämiseen

Evalua tuottaa yritysjohdolle ja henkilöstöhallinnolle ryhmätuloksista raportteja, joista yksittäiset työntekijät eivät ole tunnistettavissa. Tuloksia ja kehityssuuntia voidaan seurata pitkälläkin aikavälillä. Menetelmän avulla yritys pitää parempaa huolta työntekijöidensä motivaatiosta ja parantaa kannattavuuttaan toimintaa kehittämällä.

  • Yhteydenottopyyntö / Lisämateriaalitilaus

  • *) Merkityt kentät ovat pakollisia

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.