De Sante Q

De Sante Q van Evalua is een vragenlijst die een werknemer feedback geeft over leefstijl, vitaliteit, gezondheidsklachten en –risico’s en het werkvermogen. Arbodiensten en HR-afdelingen kunnen met behulp van groepsrapportages hun arbobeleid prioriteren. De vragenlijst brengt vroegtijdig risicofactoren voor toekomstig ziekteverzuim in kaart, waardoor proactief verdere diagnostiek kan plaatsvinden, dan wel vroeg-interventie door middel van een passende oplossing.

Persoonlijke feedback en advies

Antwoorden op de vragenlijst worden vertrouwelijk verwerkt, conform vigerende wet- en regelgeving. Werknemers ontvangen direct nadat de vragenlijst is ingevuld online persoonlijke feedback volgens een stoplicht-model, met daaraan gekoppeld per vragenlijstonderwerp een op-maat-gesneden advies voor verdere actie bijvoorbeeld bestaande uit verwijzing naar passende eHealth-oplossingen, verdere diagnostiek, of naar de bedrijfsarts of de huisarts. De op-maat-gesneden adviezen kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeftes van de opdrachtgever.

Evidence-based vragenlijst

De inhoud van de Sante Q vragenlijst is evidence-based en stelt bedrijven in staat sluimerende problemen in kaart te brengen die een negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit. De Sante Q bevraagt de volgende onderwerpen: klachten aan het bewegingsapparaat, pijn en fysiek ongemak, stemmingsklachten, stress en vermoeidheid, slaapstoornissen en alertheid, gezondheidsgedrag (ongezonde leefstijl), risico op ouderdomsdiabetes, chronische ziekte en samenhangende klachten, welbevinden op het werk en een eigeninschatting van toekomstig werkvermogen. De interpretatie van de antwoorden vindt plaats op basis van wetenschappelijke kennis en bestaande richtlijnen.

Wat is mijn persoonlijk voordeel?

Iedere deelnemer ontvangt persoonlijke feedback direct na het invullen van de Sante Q vragenlijst. Op basis van de antwoorden ontvangt iedere deelnemer waardevolle informatie over factoren die samenhangen met leefstijl, vitaliteit, gezondheid en welzijn. Ook worden verbeteradviezen gegeven.

Wat is het voordeel voor mijn bedrijf?

Welzijn op het werk hangt sterk samen met arbeidsproductiviteit. De Sante Q identificeert vroegtijdig risico op toekomstig ziekteverzuim. Daardoor kan tijdig verdere diagnostiek worden gedaan en kan preventie en zorg op tijd worden ingezet. Hierdoor kunnen middelen beschikbaar voor arbozorg en welzijn op het werk doelmatig worden ingezet.

Doelmatige arbozorg

De Sante Q versterkt de samenwerking tussen arbodienstverleners en het bedrijf. Het management en de afdeling HR kunnen toegang krijgen tot geaggregeerde gegevens door rapportage op groepsniveau. Groepsgegevens zijn nooit te herleiden tot individuen. Gebruik van de Sante Q stelt het bedrijf in staat gezondheid en welzijn van haar werknemers serieus te nemen. Bovendien leidt toepassing van de Sante Q en het online platform tot aanzienlijke besparing van directe en indirecte kosten, zoals aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

  • Gelieve contact op te nemen / Bestelling van aanvullend materiaal

  • *) Verplicht in te vullen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.