Sante terveyskysely

EVALUA Sante® terveyskysely tuottaa tietoa yksittäisen henkilön terveysriskeistä sekä kyvystä jaksaa ja selviytyä työssään. Tulosten avulla työterveyden ja työhyvinvoinnin toimenpiteet kohdentuvat paremmin. Kyselyn avulla riskit työkyvyttömyyteen löydetään mahdollisimman varhain, jolloin tutkimukset, hoito ja kuntoutus voidaan aloittaa ajoissa.

Henkilökohtainen palaute ja ohjeistus

Luottamukselliseen terveyskyselyyn työntekijät vastaavat nimellään ja saavat henkilökohtaisen palautteen, joka sisältää aihealueittain suosituksia itsenäisiin toimenpiteisiin, tiedon mahdollisesta kohonneesta terveysriskistä ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

Pätevä sisältö

Kysely auttaa tunnistamaan piileviä terveysongelmia, jotka alentavat työn tuottavuutta. Aihealueita ovat muun muassa työhyvinvointi, tuki- ja liikuntaelinongelmat, kipu ja fyysisen toiminnan haitta, mieliala, stressi ja uupumus, unihäiriöt ja vireystila, pitkäaikaissairaudet, diabetesriski ja oma arvio työkyvystä. Vastauksien tulkinnat perustuvat lääketieteellisesti määriteltyihin raja-arvoihin.

Vaikuttavuutta työterveyshuollon toimintaan

Sante® Terveyskyselyn tuloksena yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö tehostuu ja syvenee. Lisäksi yritysjohdolle ja henkilöstöhallinnolle kootaan terveyskyselyn ryhmätuloksista raportti, josta yksittäiset työntekijät eivät ole tunnistettavissa. Tuloksia ja kehityssuuntia voidaan seurata pitkälläkin aikavälillä. Menetelmän avulla paitsi pidetään parempaa huolta työntekijöiden terveydestä, myös aikaansaadaan merkittäviä kustannussäästöjä.
Miten minä hyödyn vastaamisesta?
Saat vastattuasi henkilökohtaisen palautteen. Kyselyn tulos antaa sinulle tärkeää ja luotettavaa tietoa terveyteesi ja hyvinvointiisi olennaisesti vaikuttavista tekijöistä sekä suositukset tilanteeseesi sopivista jatkotoimenpiteistä.
Miten yritykseni hyötyy?
Hyvinvoiva henkilöstö on tuottava työssään. Kyselyn avulla terveysriskit löydetään mahdollisimman varhain, jolloin tutkimukset, hoito ja kuntoutus voidaan aloittaa ajoissa ja työterveyden ja työhyvinvoinnin toimenpiteet kohdentuvat paremmin.