Palvelut

Luottamuksellinen Sante terveyskysely tunnistaa terveys- ja työkykyriskejä ja auttaa kohdentamaan työterveyden ja työhyvinvoinnin toimenpiteitä.

Henkilöstötutkimustemme avulla syntyy selkeä kuva kuinka henkilöstö voi ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Tulokset suuntaavat toiminnan kehittämistä.

Autamme tulosten tulkinnassa ja toimenpiteiden valinnassa.